notářské služby
JUDr. Eva Cechlová

Odměna notáře za projednání dědictví je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif), kterou naleznete v plném znění zde.

Další informace o cenách za notářské úkony naleznete u popisu jednotlivých služeb, které notář poskytuje. Případně nás neváhejte s dotazem na cenu za notářské služby kontaktovat emailem nebo telefonicky.

© 2015 JUDr. Eva Cechlová