notářské služby
JUDr. Eva Cechlová

Vítáme vás na stránkách notářské kanceláře JUDr. Evy Cechlové, notářky v Bohumíně.

Notářka poskytuje veškeré notářské služby, a to jak v řízení o dědictví, tak sepisování notářských zápisů a dalších notářských listin zejména z oblasti občanského a obchodního práva, jakož i služby kontaktního místa Czechpoint. Kompletní seznam služeb a odměny za jejich vykonání naleznete v sekci Dědictví a Notářské služby.

Věříme, že se službami naší kanceláře budete spokojeni a těšíme se na spolupráci.

JUDr. Eva Cechlová

Notářské služby

 • Převody nemovitostí

 • Notářské úschovy

 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci

 • Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

 • Ověřování a osvědčování

 • Obchodní společnosti – založení

 • Obchodní společnosti – změny

 • Družstvo – založení

 • Družstvo – změny

 • Společenství vlastníků jednotek

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

© 2015 JUDr. Eva Cechlová